châm chọc
1.からかう​​
tính từ
2.ひにく 「皮肉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỤCニク