chậm giao
1.ひきわたしちえん 「引渡遅延」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẪNイン
DIÊNエン
TRÌ
ĐỘ