chấm hết
danh từ
1.おわり 「終わり」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUNGシュウ