chậm lại
động từ
1.ゆるむ 「緩む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÃNカン