châm lửa
động từ
1.つける 「付ける」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ châm lửa

1. châm lửa
火を付ける

Kanji liên quan

PHÓ