chăm sóc thái quá
câu, diễn đạt
1.あまえる 「甘える」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAMカン