chấm than
1.かんたんし 「感嘆詞」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỪ
THÁNタン
CẢMカン