chạm trán
động từ
1.そうぐう 「遭遇する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TAOソウ
NGỘグウ