chạm vào
động từ
1.タッチする​​
2.さわる 「触る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÚCショク