chan chát
1.ほうふな 「豊富な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÚフ、フウ
PHONGホウ、ブ