chân châu
1.しんじゃ 「信者」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢシャ
TÍNシン