chân cổ áo
danh từ
1.えりあし 「襟足」 [KHÂM TÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÂMキン
TÚCソク