chân cột
danh từ
1.ちゅうそ 「柱礎」 [TRỤ SỞ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỞ
TRỤチュウ