chấn động của băng tuyết
câu, diễn đạt
1.ひょうしん 「氷震」 [BĂNG CHẤN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BĂNGヒョウ
CHẤNシン