chân dung
danh từ
1.にがお 「似顔」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chân dung

1. vẽ chân dung
似顔書き

Kanji liên quan

NHANガン
TỰ