chân giò lợn
danh từ
1.とんそく 「豚足」 [ĐỒN TÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒN,ĐỘNトン
TÚCソク