chấn hưng lại
động từ
1.おこす 「興す」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chấn hưng lại

1. chấn hưng lại công ty
会社を興す

Kanji liên quan

HƯNGコウ、キョウ