chặn lại
động từ
1.たいほ 「逮捕する」​​
2.とどめる 「留める」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル
ĐÃIタイ
BỘ,BỔ