chân lý
danh từ
1.しんり 「真理」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂNシン