chân thiện mỹ
1.しんり 「真理」​​
2.ぜんとみ 「善と美」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂNシン
MỸビ、ミ
THIỆNゼン