chân trái
danh từ
1.ひだりあし 「左足」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẢサ、シャ
TÚCソク