chẩn trị
động từ
1.いする 「医する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Y