chân ý
1.しんい 「真意」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂNシン
Ý