chẳng đúng
1.いな 「否」 [PHỦ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỦ