chẳng hạn như
1.たとえば 「例えば」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LIỆTレイ