chàng thanh niên
danh từ
1.ボーイ​​

Thảo luận, đóng góp