chạng vạng
1.たそがれ​​
2.はくぼ 「薄暮」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘ
BẠCハク