chánh nghĩa
1.せいぎ 「正義」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
NGHĨA