chánh phủ
1.せいふ 「政府」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỦ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ