chánh thanh tra cảnh sát
câu, diễn đạt
1.けいし 「警視」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊ
CẢNHケイ