chánh trị
1.せいじ 「政治」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỊジ、チ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ