chao đèn
danh từ
1.でんとうのかさ 「電灯の傘」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐĂNGトウ
TẢNサン
ĐIỆNデン