chào giá phải chăng
1.てきせいもうしこみ 「適正申込」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
NHẬP
CHÍNHセイ、ショウ
THÍCHテキ