cháo hoa
1.はくかゆ 「白粥」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク
CHÚCイク、シュク、ジュク