chảo sâu lòng
danh từ
1.あげなべ 「揚げ鍋」 [DƯƠNG OA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DƯƠNGヨウ
OA