chào tạm biệt
danh từ
1.アディオス​​

Thảo luận, đóng góp