chấp nhận không bảo lưu
1.たんじゅんひきうけ 「単純引受」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƠNタン
DẪNイン
THUẦNジュン
THỤ,THỌジュ