chát
tính từ
1.しぶい 「渋い」​​
danh từ
2.チャット​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SÁPジュウ、シュウ