chất bán dẫn
danh từ
1.はんどうたい 「半導体」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
ĐẠOドウ
THỂタイ、テイ