chất béo gê-la-tin
danh từ
1.ゼラチン​​

Thảo luận, đóng góp