chất bông
danh từ
1.コットン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất bông

1. chất côttông (chất bông) màu ghi
グレー・コットン