chất bột glu-xít
1.たんすいかぶつ 「炭水化物」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
VẬTブツ、モツ
THÁNタン
HÓAカ、ケ