chất Cadium
danh từ
1.カドミウム​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất Cadium

1. hợp chất cadium
カドミウム化合物