chất Crôm
danh từ
1.クロム​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất Crôm

1. chất crôm axitnitric
硝酸クロム