chất đạm chống vi rút ở tế bào
danh từ
1.インターフェロン​​
câu, diễn đạt
2.インターフェロン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất đạm chống vi rút ở tế bào

1. truyền đạm chống vi rút ở tế bào
インターフェロン誘導
2. phương pháp điều trị liều cao bằng chất đạm chống virus ở tế bào
高用量インターフェロン療法