chất dịch hữu cơ trong cơ thể
câu, diễn đạt
1.ステロイド​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất dịch hữu cơ trong cơ thể

1. hoocmôn dịch (như hoocmôn nam, nữ giới...)
〜 ホールモン