chất độc
1.どくぶつ 「毒物」​​
2.どくやく 「毒薬」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẬTブツ、モツ
ĐỘCドク
DƯỢCヤク