chất độc Sarin
danh từ
1.サリン​​

Thảo luận, đóng góp