chất gây nổ
danh từ
1.ばくやく 「爆薬」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘCバク
DƯỢCヤク