chất hữu cơ
danh từ
1.ゆうきぶつ 「有機物」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẬTブツ、モツ
CƠ,KY
HỮUユウ、ウ